Χειρουργός οφθαλμίατρος

Dr. Θάνος Ι. Μπεζάτης MD, PhD, FEBOphth

O Θάνος Ι. Μπεζάτης είναι χειρουργός οφθαλμίατρος και ειδικεύεται στην Οφθαλμική Πλαστική και επανορθωτική Χειρουργική, στη Διαθλαστική Χειρουργική καθώς και στην εγχείρηση καταρράκτη. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας.

Υπηρεσίες

Αισθητική οφθαλμολογία

Περιλαμβάνει χειρουργικές και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους για την εξάλειψη των σημαδιών γήρανσης γύρω από τα μάτια.

Περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες – Διαθλαστική χειρουργική

Η αδυναμία του ματιού να εστιάσει το εισερχόμενο σε αυτό φως επάνω στον αμφιβληστροειδή.

Περισσότερα

Παθήσεις δακρυϊκής συσκευής – Δακρύρροια

Η δακρύρροια παρατηρείται είτε σε υπερβολική παραγωγή δακρύων είτε σε προβληματική παροχέτευσή τους

Περισσότερα

Kαταρράκτης

Η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού εκδηλώνεται με την προχωρημένη ηλικία και ονομάζεται καταρράκτης.

Περισσότερα

Πλαστικό ή Οφθαλμοπλαστικό Χειρουργό;

 

Η περιοχή των βλεφάρων είναι πολύ εξειδικευμένη περιοχή. Παραδόξως αισθητικές επεμβάσεις στα βλέφαρα πραγματοποιούνται ακόμα ευρέως από γενικούς πλαστικούς χειρουργούς, παρά το ότι είναι κοινώς αποδεκτό στην Ευρώπη και στην Αμερική ότι οι επεμβάσεις που αφορούν τα βλέφαρα πρέπει να πραγματοποιούνται από χειρουργούς που έχουν εξειδικευθεί και εκπαιδευθεί σε οφθαλμικές παθήσεις και επεμβάσεις. Ο λόγος για αυτή την κοινή παραδοχή είναι ότι τα βλέφαρα είναι απαραίτητα για την προστασία και την σωστή λειτουργία του οφθαλμού και επομένως οποιαδήποτε χειρουργική πράξη σε αυτά μπορεί να έχει άμεσες σοβαρές επιπτώσεις στο μάτι. Ο γενικός πλαστικός χειρουργός δεν μπορεί να εκτιμήσει την υγεία της οφθαλμικής επιφάνειας και επομένως δεν είναι σε θέση να υπολογίσει πιθανές επιπλοκές επιλέγοντας τους σωστούς υποψηφίους για χειρουργείο.

Οι οφθαλμοπλαστικοί χειρουργοί έχουν ολοκληρώσει πολυετή βασική εκπαίδευση στην οφθαλμολογία και είναι εξοικειωμένοι με την χρήση οφθαλμολογικού εξοπλισμού. Ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις διαφορές ανάμεσα σε γενικούς πλαστικούς και οφθαλμοπλαστικούς χειρουργούς.

  Οφθαλμοπλαστικός Χειρουργός Πλαστικός Χειρουργός
Εκπαιδευμένος στη χειρουργική βλεφάρων                                                          
Πραγματοποιεί χειρουργική σε άλλα μέρη του σώματος όπως στήθος, κοιλιά                                            
Εκπαιδευμένος στη θεραπεία λειτουργικών προβλημάτων των βλεφάρων όπως πτώση, καρκίνος, εντρόπια/εκτρόπια                                           
Πραγματοποιεί επεμβάσεις στα βλέφαρα και στο μάτι μόνο                                           
Εκπαιδευμένος να εξετάζει το μάτι                                           
Μπορεί να αναγνωρίσει αντενδείξεις σχετιζόμενες με το μάτι προεγχειρητικά                                           
Μπορεί να εξετάσει το μάτι μετεγχειρητικά για να αποκλείσει οποιεσδήποτε επιπλοκές στον οφθαλμό                                           
Μπορεί να αντιμετωπίσει τις όποιες οφθαλμολογικές επιπλοκές προκύψουν μετά το χειρουργείο