Φωτογραφίες πριν και μετά τη Βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική με μετάθεση λίπους και χωρίς εξωτερική τομή

Πριν και τρεις εβδομάδες μετά από κάτω βλεφαροπλαστική με μετάθεση λίπους και χωρίς εξωτερική τομή.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική άνω και κάτω βλεφάρων και διόρθωση βλεφαρόπτωσης άμφω.

Πριν και 2 μήνες μετά απο επέμβαση άνω και κάτω βλεφαροπλαστικής.
Στα άνω βλέφαρα πραγματοποιήθηκε διόρθωση βλεφαρόπτωσης, αφαλιρεση περίσσειας δέρματος και μετατόπιση λίπους.
Στα κάτω βλέφαρα πραγματοποιήθηκε μετατόπιση λίπους και αφαίρεση δέρματος. Τέλος για ανύψωση και σταθεροποίηση της έξω γωνίας έγινε κανθοπηξία.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική άνω και κάτω βλεφάρων.

Η Ασθενής παρουσίαζε ήπια δερματοχάλαση άνω βλεφάρων και ασύμμετρη πρόπτωση λίπους κάτω βλεφάρων και στα δύο μάτια. Πραγματοποιήθηκε συντηρητική αφαίρεση δέρματος στα άνω βλέφαρα. Στα κάτω βλέφαρα πραγματοποιήθηκε μερική αφαίρεση και επανατοποθέτηση λίπους. Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα τρεις εβδομάδες μετά δείχνει πιο νεανικό βλέμμα με ομαλή μετάβαση μεταξύ κάτω βλεφάρων και μάγουλου χωρίς τις “σακούλες”.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Άνω βλεφαροπλαστική με διόρθωση βλεφαρόπτωσης.

Πριν και μετά από ένα μήνα μετά από άμφω άνω βλεφαροπλαστική με ταυτόχρονη διόρθωση βλεφαρόπτωσης, επανατοποθέτησης λίπους και δακρυϊκών αδένων.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Χειρουργική αισθητική αποκατάσταση άνω βλεφάρων σε ασθενή με θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.

Πριν και 2 εβδομάδες μετά από βλεφαροπλαστική και κατέβασμα των άνω βλεφάρων. Η ασθενής παρουσίαζε σημαντικού βαθμού ανάσπαση των άνω βλεφάρων με συνοδή ξηροφθαλμία λόγω αδυναμίας σύγκλεισης των ματιών. Πραγματοποιήθηκε συντηρητική αφαίρεση δέρματος και οπίσθια μετάθεση των ανελκτήρων των άνω βλεφάρων άμφω προσφέροντας αισθητική και λειτουργική βελτίωση.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Αποτέλεσμα Βλεφαροπλαστικής

Πριν και 3 εβδομάδες μετά από βλεφαροπλαστική άνω και κάτω βλεφάρων. Στα κάτω βλέφαρα έγινε μετάθεση λίπους μέσω εσωτερικής τομής και κανθοπηξία για ανύψωση και σταθεροποίηση της έξω γωνίας.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρου με χρήση εσωτερικού ράμματος σταθεροποίησης φρυδιού (upper lid blepharoplasty with internal browpexy).

Η ασθενής παρουσίαζε σημαντικό σακούλιασμα των άνω βλεφάρων που οδηγούσε παράλληλα σε μικρή πτώση τους επηρεάζοντας το οπτικό πεδίο. Πραγματοποιήθηκε βλεφαροπλαστική με αφαίρεση δέρματος και υποκείμενου μυός στα άνω βλέφαρα και ταυτόχρονα χρήση ράμματος για τη σταθεροποίηση της θέσης και μορφολογίας του φρυδιού. Η αποκατάσταση είναι πλήρης μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική άνω και κάτω βλεφάρων, διόρθωση βλεφαρόπτωσης άμφω και ανύψωση του μέσου προσώπου (mid-face lift)

Πριν και 2 μήνες μετά από άνω και κάτω βλεφαροπλαστική με διόρθωση ηλικιακής βλεφαρόπτωσης και των δύο άνω βλεφάρων.
ΠΡΙΝ: Η ασθενής παρουσίαζε σημαντικού βαθμού χαλάρωση του δέρματος των άνω και κάτω βλεφάρων με ταυτόχρονη πτώση των άνω βλεφάρων. Επιπρόσθετα παρουσίαζε πρόπτωση του λίπους στα άνω βλέφαρα ρινικά (προς τη μύτη). Στα κάτω βλέφαρα διακρίνονται σημαντικές «σακούλες».
ΜΕΤΑ: Πραγματοποιήθηκε διόρθωση της άνω βλεφαρόπτωσης με εσωτερικά ράμματα. Το λίπος που προέβαλλε ρινικά στο άνω βλέφαρο μετακινήθηκε προς τη μεσότητα του βλεφάρου για να γεμίζει την αυλάκωση δίνοντας πιο νεανική όψη. Στα άνω βλέφαρα πραγματοποιήθηκε σημαντική αφαίρεση της περίσσειας δέρματος επιτρέποντας πλήρες κλείσιμο των βλεφάρων. Στα κάτω βλέφαρα πραγματοποιήθηκε μετατόπιση του λίπους προς το μάγουλο καλύπτοντας την προηγούμενη αυλάκωση και αποφεύγοντας μια σκελετωμένη όψη που θα προκαλούσε μια εκτεταμένη αφαίρεση του. Επιπρόσθετα αφαιρέθηκε περίσσεια δέρματος και τοποθετήθηκαν εσωτερικά ράμματα στήριξης της έξω γωνίας του βλεφάρου.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική άνω και κάτω βλεφάρων και ανύψωση του μέσου προσώπου (mid-face lift).

Η ασθενής παρουσίαζε σημαντικού βαθμού δερματοχάλαση άνω και κάτω βλεφάρων. Ταυτόχρονα μετρίου βαθμού πρόπτωση λίπους στην έσω γωνία των άνω βλεφάρων καθώς και σε όλο το μήκος των κάτω βλεφάρων.
Στα άνω βλέφαρα πραγματοποιήθηκε αφαίρεση δέρματος και μυός για μείωση του όγκου των βλεφάρων καθώς και συντηρητική αφαίρεση και επανατοποθέτηση του λίπους της έσω γωνίας.
Στα κάτω βλέφαρα πραγματοποιήθηκε αφαίρεση ίδιας ποσότητας λίπους και στις δύο πλευρές μέσω εσωτερικής τομής (transconjunctival approach). Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε συντηρητική αφαίρεση δέρματος και υποκείμενου μυός για διόρθωση της χαλάρωσης. Τέλος, τοποθετήθηκαν εσωτερικά σταθεροποιητικά ράμματα για ανύψωση του μάγουλου (midface lift) και στήριξη των βλεφάρων στην έξω γωνία (canthopexy).

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων και διόρθωση δεξιάς βλεφαρόπτωσης.

Πριν και 3 εβδομάδες μετά από βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων και διόρθωση δεξιάς βλεφαρόπτωσης.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Κάτω βλεφαροπλαστική χωρίς εξωτερική τομή.

Εικόνα πριν και 4 εβδομάδες μετά την αφαίρεση λίπους κάτω βλεφάρων με εσωτερική τομή χωρίς ράμματα.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων.

Πριν και 2 εβδομαδες μετα απο βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων.

Πριν και 2 εβδομαδες μετα απο βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Φωτογραφίες πριν και μετά τη θεραπέια της Βλεφαρόπτωσης

Πτώση βλεφάρων
Πτώση βλεφάρων
Πτώση βλεφάρων

Διόρθωση βλεφαρόπτωσης άμφω.

Φωτογραφία 1. Προεγχειρητική εικόνα. Παρατηρείται σημαντικού βαθμού πτώση του άνω βλεφάρου που καλύπτει μερικώς την κόρη του οφθαλμού περιορίζοντας σημαντικά το οπτικό πεδίο.

Φωτογραφία 2.  Άμεση μετεγχειρητική εικόνα με στοχευμένη μικρού βαθμού υπερδιόρθωση και απουσία οιδήματος ή αιμορραγίας.

Φωτογραφία 3. Μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο.

Περισσότερα για τη βλεφαρόπτωση

Διόρθωση βλεφαρόπτωσης.

Διόρθωση βλεφαρόπτωσης και των δυο ματιών συνδυασμένη με άνω βλεφαροπλαστική για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Περισσότερα για τη βλεφαρόπτωση

Διόρθωση βλεφαρόπτωσης.

Διόρθωση βλεφαρόπτωσης και των δυο ματιών συνδυασμένη με άνω βλεφαροπλαστική για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Περισσότερα για τη βλεφαρόπτωση
Πτώση βλεφάρων
Πτώση βλεφάρων

Άνω βλεφαροπλαστική με διόρθωση βλεφαρόπτωσης.

Εικόνα πριν και αμέσως μετά χειρουργική αποκατάσταση αμφοτερόπλευρης βλεφαρόπτωσης με ανύψωση των βλεφάρων και αφαίρεση περίσσειας δέρματος.

Περισσότερα για τη βλεφαρόπτωση
Πτωση βλεφάρων
Πτώση βλεφάρων

Διόρθωση βλεφαρόπτωσης άμφω.

Εικόνα πριν και μία εβδομάδα μετά την αποκατάσταση αμφοτερόπλευρης βλεφαρόπτωσης χωρίς εξωτερική τομή.

Περισσότερα για τη βλεφαρόπτωση
Πτώση βλεφάρων
Πτώση βλεφάρων

Διόρθωση συγγενούς παιδιατρικής βλεφαρόπτωσης δεξιού οφθαλμού.

Πριν και ένα μήνα μετά τη διόρθωση συγγενούς παιδιατρικής πτώσης δεξιού άνω βλεφάρου σε κορίτσι 8 ετών.

Περισσότερα για τη βλεφαρόπτωση

Άνω βλεφαροπλαστική με διόρθωση βλεφαρόπτωσης σε ασθενή με μυασθένεια Gravis.

Αμφοτερόπλευρη διόρθωση βλεφαρόπτωσης σε ασθενή με μυασθένεια Gravis και αντιπηκτική αγωγή. Πριν και μία εβδομάδα μετά από χειρουργική επανατοποθέτηση του ανελκτήρα μυός στη φυσιολογική του θέση εντός του βλεφάρου με πρόσθια προσπέλαση. Σε 30% των ασθενών με μυασθένεια χρειάζεται (παρά την φαρμακευτική αγωγή) χειρουργική επέμβαση με στόχο τη συμμετρία και την υποδιόρθωση για αποφυγή μετεγχειρητικού λαγόφθαλμου. Τα αποτελέσματα είναι συχνά εξαιρετικά ικανοποιητικά.

Περισσότερα για τη βλεφαρόπτωση

Διόρθωση αριστερής βλεφαρόπτωσης χωρίς εξωτερική τομή

Πριν και μια εβδομαδα μετα από διόρθωση αριστερής βλεφαρόπτωσης. Η διόρθωση επιτεύχθηκε με οπίσθια προσπέλαση χωρίς εξωτερική τομή.

Περισσότερα για τη βλεφαροπλαστική

Άνω βλεφαροπλαστική με διόρθωση βλεφαρόπτωσης σε ασθενή με μυασθένεια Gravis.

Πριν και 2 εβδομάδες μετά από χειρουργική διόρθωση βλεφαρόπτωσης σε ασθενή με θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια και Μυασθένεια Gravis.

Περισσότερα για τη βλεφαρόπτωση
O Δρ. Θάνος Μπεζάτης είναι χειρουργός οφθαλμίατρος στην Αθήνα και διατηρεί σύγχρονο οφθαλμολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ειδικεύεται στη χειρουργική του καταρράκτη, τη διαθλαστική χειρουργική και στη χειρουργική βλεφάρων και δακρυϊκού συστήματος. Είναι ειδικευθείς και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βόννης και μετεκπαιδευμένος επί εξαετία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διατελέσει διευθυντής τμήματος Καταρράκτη και Οφθαλμοπλαστικής του Moorfields Eye Hospital London.