Τι είναι η μέθοδος LASIK;

Η μέθοδος LASIK (Laser in situ keratomileusis) είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος διαθλαστικής χειρουργικής επέμβασης  (λέιζερ ματιών) στον κόσμο. Χρησιμοποιείται για την πλήρη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός.

Η LASIK αποτελεί τη μετεξέλιξη παλαιότερων τεχνικών της διαθλαστικής χειρουργικής. Στη μέθοδο αυτή γίνεται συνδυασμός δημιουργίας ενός κρημνού (flap) του κερατοειδούς και εφαρμογής του excimer laser για τη σμίλευση και αναδιαμόρφωσή του, ώστε οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται στον οφθαλμό να εστιάζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, προσφέροντας ευκρινή όραση.  

Λέιζερ στα μάτια: SMILE ή LASIK

Πώς πραγματοποιείται η μέθοδος LASIK;

Η επέμβαση LASIK πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία υπό μορφή σταγόνων και διαρκεί 15 λεπτά συνολικά και για τα δύο μάτια. Τα στάδια της επέμβασης είναι δύο:

 • Δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού με ειδικό εργαλείο, τον μικροκερατόμο
 • Διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με χρήση του excimer laser

Ο ασθενής παραμένει σταθερός κοιτάζοντας σε μια φωτεινή εστία. Η περιοχή γύρω από τον οφθαλμό αποστειρώνεται και καλύπτεται με ειδικό χειρουργικό πεδίο. Τοποθετείται ένας βλεφαροδιαστολέας στο μάτι, που εξασφαλίζει ότι τα βλέφαρα παραμένουν ανοικτά σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Στη συνέχεια, γίνεται εφαρμογή στην επιφάνεια του κερατοειδούς, ενός ειδικού δακτυλίου που συγκρατεί τον οφθαλμό και αυξάνει παροδικά την πίεση στο μάτι για λίγα δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το ειδικό εργαλείο, ο μικροκερατόμος δημιουργεί έναν πολύ λεπτό κρημνό (flap), ο οποίος είναι προκαθορισμένου πάχους και διαμέτρου, με βάση τα ανατομικά χαρακτηριστικά του κερατοειδούς και την απαιτούμενη θεραπεία. Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του flap, επαναλαμβάνεται η διαδικασία και για τον άλλο οφθαλμό.

Μετά από τη δημιουργία του flap, το χειρουργικό κρεβάτι μετακινείται, ώστε το κεφάλι του ασθενούς να βρεθεί κάτω από το excimer laser για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το flap ανασηκώνεται με ειδικό εργαλείο από τον χειρουργό και στη συνέχεια το excimer laser εφαρμόζεται στο στρώμα του κερατοειδούς, ώστε να αλλάξει την καμπυλότητά του και να διορθωθεί πλήρως η διαθλαστική ανωμαλία που υφίσταται. Στη συνέχεια το flap επανατοποθετείται στην αρχική του θέση και αφήνεται για λίγα δευτερόλεπτα να “κολλήσει” χωρις ράμματα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στον άλλο οφθαλμό. 

LASIK

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου LASIK;

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου LASIK είναι πολλά και περιλαμβάνουν:

 • Απουσία πόνου.
 • Άμεση ανάρρωση και πλήρη επαναφορά της όρασης εντός της ίδιας ημέρας.
 • Άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.
 • Πολύ μικρό διάστημα χρήσης σταγόνων μετεγχειρητικά.
 • Ελάχιστες μετεγχειρητικές ενοχλήσεις που διαρκούν μόνο λίγες ώρες.
 • Απουσία δακρύρροιας.
 • Απουσία φωτοευαισθησίας.
 • Δυνατότητα επαναδιόρθωσης με ανασήκωμα του flap μέχρι και 1 έτος μετά από την επέμβαση.
 • Ελαχιστοποιημένο κίνδυνος μόλυνσης.
 • Προβλέψιμα διαθλαστικά αποτελέσματα.
 • Ελαχιστοποιημένο κίνδυνο δημιουργίας μετεγχειρητικής ουλής στον κερατοειδή.
 • Ελαχιστοποιημένο κίνδυνο εκτασίας του κερατοειδούς μετεγχειρητικά.
 • Αποφυγή κινδύνων του οφθαλμού, λόγω μακροχρόνιας χρήσης φακών επαφής, όπως είναι η μόλυνση κερατοειδούς.

Είναι ασφαλής η επέμβαση LASIK;

Η επέμβαση LASIK είναι από τις πιο ασφαλείς και προβλέψιμες επεμβάσεις στην ιατρική. Το πιο σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος και την αποφυγή επιπλοκών είναι ο καλός προεγχειρητικός σχεδιασμός και κυρίως η μη πραγματοποίηση της επέμβασης σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι να υποβληθούν σε αυτή. 

Για τη διόρθωση χαμηλής ή ενδιάμεσου βαθμού μυωπίας (λιγότερο από 6 με 7 βαθμούς) και χαμηλού έως μέτριου αστιγματισμού (έως 2 βαθμούς), τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι η LASIK έχει εξαιρετικά αποτελέσματα επιτυχίας ανεξαρτησίας από γυαλιά και ελάχιστο ρίσκο επιπλοκών και απώλειας όρασης. Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι μετά από την επέμβαση LASIK σε υψηλές μυωπίες, περίπου το 85% των ασθενών επιτυγχάνει διαθλαστικό λάθος μετεγχειρητικά λιγότερο από 1 διοπτρία (βαθμός μέτρησης του διαθλαστικού λάθους). Ακόμη, πάνω από 96% των ασθενών έχει 10/10 όραση σε μακρινή απόσταση τρεις μήνες μετά από την επέμβαση, χωρίς τη χρήση γυαλιών ή φακών επαφής. 

Μετά από την επέμβαση LASIK

Μετά από την επέμβαση LASIK ο ασθενής εξετάζεται στη σχισμοειδή λυχνία, λαμβάνει τις μετεγχειρητικές οδηγίες και επιστρέφει άμεσα στο σπίτι του. Καλείται να παραμείνει στο σπίτι του τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες, καθώς και να κάνει χρήση συνδυασμένου κολλυρίου αντιβίωσης/κορτιζόνης για διάστημα μιας εβδομάδας. Ο ύπνος είναι η καλύτερη θεραπεία για τις μετεγχειρητικές ενοχλήσεις, οι οποίες διαρκούν συνήθως 4 με 5 ώρες και περιλαμβάνουν:

 • Αίσθημα ξένου σώματος
 • Αίσθημα καύσου
 • Δυσκολία διάνοιξης των οφθαλμών στο έντονο φως

Εάν η ενόχληση είναι έντονη, ο ασθενής μπορεί να λάβει αναλγητικά φάρμακα από το στόμα και να εφαρμόσει ψυχρά επιθέματα για λίγα λεπτά, για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Επιπλέον, εκτός από τα κολλύρια, είναι σημαντική η ενστάλαξη τοπικών ενυδατικών σταγόνων ανάλογα με τις οδηγίες του χειρουργού. Ακόμη, τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες είναι πολύ σημαντική η υγιεινή των ματιών. Συστήνεται η αποφυγή:

 • Τριψίματος των οφθαλμών
 • Χρήσης καλλυντικών
 • Κολύμβησης
 • Εισχώρησης ιδρώτα ή νερού στα μάτια του ασθενή
 • Έκθεσης σε καπνό και υδρατμούς

Η επιστροφή του ασθενή στην εργασία είναι δυνατή την πρώτη μετεγχειρητική μέρα και στην πλήρη καθημερινότητα 3 με 4 ημέρες μετά από την επέμβαση LASIK. 

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των μεθόδων LASIK και FemtoLASIK;

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην ιατρική και ειδικά στην οφθαλμολογία την τελευταία 20ετία είναι ραγδαία. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, είναι και η μέθοδος FemtoLASIK, στην οποία χρησιμοποιείται το femtosecond laser. Πρόκειται για ένα εστιακό λέιζερ υπέρυθρου μήκους κύματος 1053 nm (νανομέτρων) που χρησιμοποιεί πολύ γρήγορους παλμούς, προκαλώντας φωτοδιάσπαση των ιστών στους οποίους εφαρμόζεται. Η φωτοδιάσπαση γίνεται αντιληπτή με τη δημιουργία μικροφυσαλίδων. Τα πρώτα femtosecond lasers ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990 και εξελίχθηκαν, ώστε σήμερα να χρησιμοποιούνται σε ένα εύρος οφθαλμικών επεμβάσεων με κύρια εφαρμογή στη διαθλαστική χειρουργική.

Η διαφορά της FemtoLASIK από την παραδοσιακή LASIK είναι στο πρώτο στάδιο της επέμβασης, δηλαδή στη δημιουργία του κρημνού. Ο κρημνός μπορεί να έχει ένα εύρος διαμέτρου και βάθους ανάλογα με την ανατομία και τη διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού. Το femtosecond laser δίνει τη δυνατότητα η διάμετρος και το βάθος του κρημνού να καθορίζονται με ακρίβεια μικρόμετρου (μm) κατά το χειρουργείο χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου χεριού. Αντίθετα, ο μηχανικός μικροκερατόμος που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή μέθοδο LASIK είναι ένα εργαλείο που καθοδηγείται από τον χειρουργό με αποτέλεσμα η πιθανότητα λάθους να είναι μεγαλύτερη.  

Να προτιμήσω LASIK ή FemtoLASIK;

Η επιλογή της επέμβασης γίνεται εξατομικευμένα με βάση την ανατομία του οφθαλμού και τη διαθλαστική ανωμαλία που θα διορθωθεί. Σε γενικές γραμμές η επέμβαση FemtoLASIK παρουσιάζει όλα τα οφέλη της παραδοσιακής μεθόδου LASIK, με το πλεονέκτημα της μεγάλης ακρίβειας και προβλεψιμότητας δημιουργίας του κερατοειδικού κρημνού που προσφέρει η τεχνολογία του femtosecond laser. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τον μικρότερο τραυματισμό των ιστών και τη γρηγορότερη επούλωση. Σημειώνουμε, ότι στη σύγχρονη διαθλαστική χειρουργική η FemtoLASIK έχει σχεδόν αντικαταστήσει πλήρως την παραδοσιακή LASIK.

LASIK ή PRK; 

Η μέθοδος LASIK καθώς και η PRK εφαρμόζονται ήδη για πολλά χρόνια με εξαιρετική επιτυχία για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών. Η κύρια τεχνική διαφορά τους είναι πως στη LASIK υπάρχει η δημιουργία κρημνού με μηχανικό μικροκερατόμο, ενώ στην PRK πραγματοποιείται μηχανική απομάκρυνση της “επιδερμίδας” του κερατοειδούς, του κερατοειδικού επιθηλίου. Και στις δύο μεθόδους, το πρώτο αυτό βήμα ακολουθείται από τη χρήση του ίδιου excimer laser στο στρώμα του κερατοειδούς για τη σμίλευση και αναδιαμόρφωσή του. Μετά από την εφαρμογή του excimer laser, στο LASIK γίνεται η επανατοποθέτηση του flap στην αρχική του θέση, ενώ στην PRK τοποθετείται προστατευτικός φακός επαφής που επιτρέπει την αναγέννηση του επιθηλίου του κερατοειδούς.

Επιπρόσθετα, η μέθοδος LASIK έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι της PRK:

 • Ταχύτερη ανάρρωση
 • Λιγότερες μετεγχειρητικές ενοχλήσεις
 • Χρήση κολλυρίων μετεγχειρητικά για λιγότερο χρονικό διάστημα

Για αυτούς τους λόγους συνήθως προτιμάται η LASIK έναντι της PRK. Η PRK, όμως, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πιο απλή μέθοδος χειρουργικά και μπορεί να εφαρμοστεί σε πιο λεπτούς κερατοειδείς με μεγαλύτερη ασφάλεια από την LASIK. 

Ποιο είναι το κόστος της μεθόδου LASIK;

Για να πληροφορηθείτε το ακριβές συνολικό κόστος της μεθόδου LASIK λέιζερ ματιών μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό κλείνοντας ραντεβού στο 2103624449.

O Dr. Θάνος Μπεζάτης είναι χειρουργός οφθαλμίατρος στην Αθήνα και διατηρεί σύγχρονο οφθαλμολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ειδικεύεται στη χειρουργική του καταρράκτη, τη διαθλαστική χειρουργική και στη χειρουργική βλεφάρων και δακρυϊκού συστήματος. Είναι ειδικευθείς και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βόννης και μετεκπαιδευμένος επί εξαετία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διατελέσει διευθυντής τμήματος Καταρράκτη και Οφθαλμοπλαστικής του Moorfields Eye Hospital London.