Η οπή ωχράς κηλίδας  προκαλείται από την αποκόλληση του υαλοειδούς σώματος από τον αμφιβληστροειδή στο σημείο της ωχράς κηλίδας.

Κάποιες φορές δημιουργείται μια ελκτική τάση κατά την αποκόλληση και ξεκολλά ένα μικρό τμήμα αμφιβληστροειδούς στην περιοχή της ωχράς οδηγώντας στην οπή.

Οι οπές ωχράς κατηγοριοποιούνται σε  4 στάδια ανάλογα με το πάχος της οπής. Στα στάδια 3 και 4 η οπή καταλαμβάνει το πλήρες πάχος του αμφιβληστροειδή και η όραση μειώνεται σημαντικά.

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με την Οπή Ωχράς Κηλίδας

Τι συμπτώματα προκαλεί η οπή ωχράς κηλίδας?

Όπως όλες οι παθήσεις που αφορούν το κέντρο του αμφιβληστροειδούς, την ωχρά κηλίδα, επηρεάζουν σημαντικά την όραση και ιδίως την κεντρική όραση. Έτσι, ο ασθενής με οπή παρατηρεί ένα κεντρικό σκότωμα, δηλαδή χάνει το κεντρικό μέρος του οπτικού του πεδίου και αδυνατεί να διαβάσει ή να αναγνωρίσει πρόσωπα. 

Πώς αντιμετωπίζεται η οπή ωχράς?

Στα προχωρημένα στάδια με πλήρους πάχους οπή η θεραπεία είναι χειρουργική και περιλαμβάνει την υαλοειδεκτομή κατά την οποία αφαιρείται το ζελέ του οφθαλμού και αντικαθίσταται με αέριο. Ο ασθενής διατηρεί συγκεκριμένη στάση σώματος μετεγχειρητικά ώστε το αέριο να πιέζει την  ωχρά κηλίδα και να κλείσει η οπή.

Η επέμβαση έχει καλά αποτελέσματα στη πλειοψηφία των ασθενών και ξεκινούν να είναι ορατά στους 6 με 12 μήνες μετεγχειρητικά.

Οπή ωχράς δεξιού οφθαλμού.

Οπή ωχράς δεξιού οφθαλμού.