Η ραγοειδίτιδα είναι ένας όρος που συμπεριλαμβάνει φλεγμονές των εσωτερικών χιτώνων του οφθαλμού και συγκεκριμένα στο πρόσθιο τμήμα αφορά την ίριδα και το ακτινωτό σώμα και στο οπίσθιο τμήμα τον χοριοειδή χιτώνα.

Ανάλογα με ποιό τμήμα φλεγμάινει οι ραγοειδίτιδες χωρίζονται σε πρόσθιες (ιριδοκυκλίτιδα), διάμεσες και οπίσθιες.