Το πτερύγιο είναι μία καλοήθης αλλοίωση του επιπεφυκότα που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του κερατοειδή και μπορεί σε προχωρημένους βαθμούς να καλύψει μερικώς ή πλήρως την κόρη επηρεάζοντας την όραση.

Πρόκειται για ινωδοαγγειακό ιστό που αναπτύσσεται λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και η εξέλιξή του είναι πολύ αργή. Στα αρχικά του στάδια προκαλεί αισθητικό πρόβλημα καθώς εμφανίζεται ως μία κιτρινωπή τριγωνική μάζα στην επιφάνεια του ματιού. Μπορεί να ερεθίσει την επιφάνεια του οφθαλμού και να προκαλέσει σημαντικού βαθμού αστιγματισμό καθώς εξελίσσεται γιατί επηρεάζει τη μορφή του κερατοειδούς.

Το πτερύγιο διαγιγνώσκεται με απλή οφθαλμολογική εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία. Μετριέται το μήκος και το πλάτος του πτερυγίου και γίνεται διαθλαστικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η τυχόν ύπαρξη αστιγματισμού ή η αλλαγή του σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση. Η τοπογραφία έχει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της εξέλιξης του πτερυγίου καθώς δίνει σημαντικές πληροφορίες για το πάχος και την καμπυλότητα του κερατοειδή.

Ποια είναι η θεραπεία του πτερυγίου;

Σε αρχικά στάδια χορηγούνται τεχνητά δάκρυα καθώς και ήπιες αντιφλεγμονώδεις σταγόνες για να μειωθεί ο ερεθισμός της οφθαλμικής επιφάνειας.

Η χειρουργική αφαίρεση του πτερυγίου συνίσταται είτε σε περιπτώσεις που προκαλεί σημαντικό αισθητικό πρόβλημα είτε σε περιπτώσεις που επηρεάζει την όραση. Η αφαίρεσή του γίνεται με τοπική αναισθησία και χρήση αυτόλογου μοσχεύματος επιπεφυκότα από το ίδιο μάτι για να μειωθεί η πιθανότητα υποτροπής του.

Πτερύγιο
Εικόνα πτερυγίου αριστερού οφθαλμού.