Τα ξανθελάσματα εμφανίζονται σαν κίτρινες, επίπεδες πλάκες στο άνω ή στο κάτω βλέφαρο και συχνότερα στην εσωτερική γωνία του ματιού.

Προκαλούνται από εναποθέσεις λιπιδίων και σχετίζονται ενίοτε με αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα. Είναι πιο συχνά στις γυναίκες και εμφανίζονται κατά κύριο λόγο  στη μέση και προχωρημένη ηλικία.

Τα ξανθελάσματα αφαιρούνται χειρουργικά με τοπική αναισθησία αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να επανεμφανιστούν. Η αφαίρεσή τους είναι ταχύτατη και απαιτεί απορροφήσιμα ράμματα χωρίς να αφήνει ουλή.