Στη βλεφαρόπτωση το ένα ή και τα δύο άνω βλέφαρα είναι σε χαμηλότερη θέση από το φυσιολογικό, προκαλώντας αισθητικό ή και σε σοβαρότερες περιπτώσεις λειτουργικό πρόβλημα παρεμποδίζοντας μέρος του οπτικού πεδίου.

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τη Βλεφαρόπτωση.

Ποιες είναι οι αιτίες της βλεφαρόπτωσης?

  1. Συγγενής: Ανωμαλία του ανελκτήρα μυός κατά τη γέννηση και ανάλογα τη βαρύτητα μπορεί να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη της όρασης στο παιδί. 
  2. Επίκτητη: Η βλεφαρόπτωση μπορεί να εμφανιστεί είτε λόγω προχωρημένης ηλικίας, τραύματος, χρόνιας χρήσης φακών επαφής ή χειρουργείο του ματιού (π.χ. καταρράκτη).

Σε σπανιότερες περιπτώσεις, η βλεφαρόπτωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα μυοπάθειας (π.χ. μυασθένεια Gravis) ή νευρολογικών προβλημάτων.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι η βλεφαρόπτωση ιατρικό επείγον?

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζεται ο ασθενής με βλεφαρόπτωση να εξεταστεί άμεσα από τον ειδικό ιατρό:

  1. Η βλεφαρόπτωση εμφανίζεται γρήγορα εντός ωρών ή ημερών
  2. Η βλεφαρόπτωση συνοδεύεται από διπλωπία, σοβαρό πονοκέφαλο, μυϊκή αδυναμία στο πρόσωπο ή στα χέρια, δυσκολία στην ομιλία ή στην κατάποση
  3. Η βλεφαρόπτωση συνοδεύεται από φλεγμονή, πόνο και ερυθρότητα, πρόπτωση οφθαλμού ή περιορισμό στην κίνηση του ματιού

Ποια είναι τα συμπτώματα της βλεφαρόπτωσης?

Η βλεφαρόπτωση σε αρχικό στάδιο προκαλεί αισθητικό πρόβλημα λόγω της ασυμμετρίας μεταξύ των δύο βλεφάρων και συχνά γίνεται αντιληπτή σε φωτογραφίες. Όσο η κατάσταση προχωρά, η πτώση μπορεί να περιορίσει μέρος του οπτικού πεδίου δυσκολεύοντας την οδήγηση ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Τα συμπτώματα χειροτερεύουν όσο ο ασθενής είναι κουρασμένος ή κοιτά προς τα πάνω. Η προχωρημένη βλεφαρόπτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο λόγω της συνεχούς προσπάθειας του ασθενή να αντισταθμίσει το πρόβλημα ανυψώνοντας τα φρύδια.

Πώς γίνεται η διάγνωση της βλεφαρόπτωσης?

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η διάγνωση της αιτίας της βλεφαρόπτωσης είναι απλή και γίνεται στο ιατρείο του ειδικού ιατρού. Όταν υπάρχουν σημεία γενικευμένης μυοπάθειας, ή νευρολογικής αιτιολογίας απαιτούνται περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. αίματος ή και αξονική/μαγνητική τομογραφία).

Ποια είναι η θεραπεία της βλεφαρόπτωσης?

Η θεραπεία της βλεφαρόπτωσης είναι χειρουργική και περιλαμβάνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εντοπισμό του ανελκτήρα μυ του άνω βλεφάρου και συρραφή του στο ταρσό του βλεφάρου με απορροφήσιμα ράμματα. Η τομή είναι μικρή και γίνεται είτε στο δέρμα του βλεφάρου είτε στην εσωτερική του πλευρά, ανάλογα το βαθμό της πτώσης αλλά και την αιτία της.

Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία με πολύ ήπια μέθη καθώς απαιτείται η συνεργασία του ασθενούς κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το χειρουργείο διαρκεί κατά κανόνα 30-45 λεπτά. Αν η τομή γίνει στο δέρμα θα χρησιμοποιηθούν ράμματα απορροφήσιμα ή μη, ανάλογα την περίπτωση.

Τέλος, σε περίπτωση πολύ αδύναμου ή δυσμορφικού ανελκτήρα μυ του βλεφάρου (π.χ. συγγενής βλεφαρόπτωση), η χειρουργική επέμβαση γίνεται με μηχανική σύνδεση του βλεφάρου με τον μετωπιαίο μυ του φρυδιού με μη απορροφήσιμο συνθετικό υλικό. 

Πριν το χειρουργείο

Ο ιατρός θα λάβει πλήρες ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που παίρνει ο ασθενής, πιθανών αλλεργιών και προηγούμενες επεμβάσεις. Στην περίπτωση που ο ασθενής παίρνει αντιπηκτικά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αυτά θα πρέπει να διακοπούν 10 με 14 μέρες πριν το χειρουργείο καθώς αυξάνουν σημαντικά τη πιθανότητα διεγχειρητικής αιμορραγίας.

Μετεγχειρητική φροντίδα

Ο ασθενής συνήθως φορά έναν επίδεσμο στο μάτι για μία ημέρα έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάρρωση. Κρύα επιθέματα για την πρώτη ημέρα μετά την αφαίρεση του επιδέσμου συνιστώνται για να μειωθεί το μετεγχειρητικό οίδημα. Χορηγούνται αντιβιοτικές σταγόνες στο μάτι και αλοιφή στην τομή για δύο εβδομάδες.

Θα χρειαστεί αφαίρεση ραμμάτων και πότε?

Ανάλογα την περίπτωση, ο χειρουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει απορροφήσιμα η μη απορροφήσιμα ράμματα καθώς κάθε είδος ράμματος έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Τα μη απορροφήσιμα ράμματα αφαιρούνται χωρίς αναισθησία στο ιατρείο μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο χειρουργός χρησιμοποιεί χειρουργική κόλλα με τη χρήση της οποίας δε χρειάζονται ράμματα.

Πότε μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει στην δουλειά του μετά το χειρουργείο?

Συνήθως η επιστροφή στη δουλειά είναι δυνατή μέσα σε μία εβδομάδα.

Φωτογραφίες πριν και μετά

Πριν και 3 εβδομάδες μετά από βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων και διόρθωση δεξιάς βλεφαρόπτωσης.
Πριν και 2 εβδομάδες μετά από χειρουργική διόρθωση βλεφαρόπτωσης σε ασθενή με θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια και Μυασθένεια Gravis.
Αμφοτερόπλευρη διόρθωση βλεφαρόπτωσης σε ασθενή με μυασθένεια Gravis και αντιπηκτική αγωγή με Plavix. Πριν και μία εβδομάδα μετά από χειρουργική επανατοποθέτηση του ανελκτήρα μυός στη φυσιολογική του θέση εντός του βλεφάρου με πρόσθια προσπέλαση. Σε 30% των ασθενών με μυασθένεια χρειάζεται (παρά την φαρμακευτική αγωγή) χειρουργική επέμβαση με στόχο τη συμμετρία και την υποδιόρθωση για αποφυγή μετεγχειρητικού λαγόφθαλμου. Τα αποτελέσματα είναι συχνά εξαιρετικά ικανοποιητικά.
Δείτε περισσότερα αποτελέσματα