Το προσωπικό νεύρο (ή έβδομο κρανιακό νεύρο) ελέγχει τους μύες που ευθύνονται για διάφορες εκφράσεις του προσώπου, όπως γέλιο, κλάμα, συνοφρύωμα. Η παράλυση (ή αλλιώς πάρεση) του προσωπικού νεύρου συμβαίνει, όταν ο ασθενής δεν μπορεί να κινήσει μερικούς ή όλους τους μύες συνήθως στη μία και σπανιότερα και στις δύο πλευρές του προσώπου του.

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με την Παράλυση προσωπικού νεύρου.

Ποια είναι τα αίτια της παράλυσης του προσωπικού νεύρου?

Η πιο συχνή μορφή παράλυσης του προσωπικού νεύρου είναι η ιδιοπαθής (ή αλλιώς παράλυση του Bell) όπου η αιτιολογία είναι άγνωστη. Σπανιότερες αιτίες περιλαμβάνουν ιογενείς λοιμώξεις (π.χ. έρπης), μηνιγγίτιδα, όγκοι εγκεφάλου που πιέζουν το νεύρο στην πορεία του, τραύματα ή χειρουργεία.

Ποιοι έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν παράλυση προσωπικού νεύρου?

Η παράλυση του προσωπικού μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά συχνότερα σε ηλικίες 15-45 έτη. Παρατηρείται αύξηση της συχνότητας εμφάνισής της εποχιακά και συγκεκριμένα χειμώνα και φθινόπωρο. Ασθενείς ανοσοκατεσταλμένοι, έγκυες, διαβητικοί καθώς και ασθενείς που διατρέχουν λοίμωξη του αναπνευστικού εμφανίζουν συχνότερα παράλυση του προσωπικού νεύρου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της παράλυσης του προσωπικού?

  • Αδυναμία ρυτίδωσης μετώπου
  • Πτώση του φρυδιού
  • Διεύρυνση βλεφαρικής σχισμής
  • Αδυναμία κλεισίματος του ματιού
  • Δακρύρροια
  • Δυσκολία προσωπικών εκφράσεων όπως σφύριγμα, χαμόγελο
  • Πτώση γωνίας του στόματος
  • Απώλεια γεύσης

Πώς γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία της παράλυσης του προσωπικού?

Η διάγνωση γίνεται με κλινική εξέταση. Συμπληρωματικά γίνονται εξετάσεις αίματος και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις όπως αξονική ή/και μαγνητική εγκεφάλου και σπανιότερα ηλεκτρομυογράφημα.

Η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία. Η παράλυση του Bell και η ιογενής λοίμωξη συχνά υποστρέφουν μόνες τους μέσα σε λίγες εβδομάδες έως μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις χορηγούνται κορτικοστεροειδή και αντιϊκά φάρμακα από το στόμα. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής δεν μπορεί να κλείσει το μάτι του λόγω της παράλυσης χορηγούνται ενυδατικές σταγόνες και αλοιφές για να προληφθεί έρεθισμός της οφθαλμικής επιφάνειας και έλκος του κερατοειδή. Η συντηρητική αυτή αγωγή αρκεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Όταν η υγεία του ματιού απειλείται λόγω αδυναμία σύγκλισης των βλεφάρων ή όταν ο ασθενής επιδιώκει βελτίωση της εικόνας του υπάρχει η δυνατότητα διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων που περιλαμβάνουν ανόρθωση του φρυδιού, σύσφιξη του κάτω βλεφάρου, χαμήλωμα του άνω βλεφάρου και ανόρθωση της παρειάς με σκοπό την παροχή υποστήριξης στο κάτω βλέφαρο.

Παραλυση προσωπικού νεύρου
Περιφερική πάρεση προσωπικού νεύρου στην αριστερή πλευρά του προσώπου
Παραλυση προσωπικού νεύρου
Ο ασθενής αδυνατεί να κλείσει το μάτι του
Παραλυση προσωπικού νεύρου
Δύο εβδομάδες μετά από ένθεση βαριδίου χρυσού στο αριστερό άνω βλέφαρο και σύσφιξη κάτω βλεφάρου
Παραλυση προσωπικού νεύρου
Ο ασθενής μπορεί να κλείσει πλήρως το αριστερό μάτι