Το εκτρόπιο αποτελεί πάθηση των βλεφάρων στην οποία το κάτω βλέφαρο τρέπεται προς τα έξω και έτσι η εσωτερική πλευρά του εκτίθεται πλήρως ή μερικώς.

Εμφανίζεται πιο συχνά σε προχωρημένη ηλικία λόγω χαλάρωσης των δομών του βλεφάρου. Το εκτρόπιο δυσχεραίνει τη φυσιολογική παροχέτευση δακρύων διότι το δακρϋικό σημείο χάνει τη φυσιολογική του θέση οδηγώντας σε δακρύρροια.

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το Εκτρόπιο

Ποια είναι τα αίτια του εκτροπίου?

 • Πέραν την ηλικιακής εκφύλισης των στηρικτικών δομών του βλεφάρου, το εκτρόπιο μπορεί σπανιότερα να εμφανιστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Πάρεση προσωπικού νεύρου
  2. Ουλή λόγω τραύματος ή εγκαύματος
  3. Προηγούμενο χειρουργείο βλεφάρου (π.χ. βλεφαροπλαστική)
  4. Ακτινικές αλλοιώσεις δέρματος που προκαλούν συρρίκνωσή του και τροπή του βλεφάρου προς τα έξω
  5. Όγκοι του δέρματος

Ποια είναι τα συμπτώματα του εκτροπίου?

Το εκτρόπιο προκαλεί σημαντικό ερεθισμό της επιφάνειας του ματιού και δακρύρροια. Λόγω της προβληματικής παροχέτευσης των δακρύων, ο κερατοειδής μπορεί σταδιακά να εμφανίσει αλλοιώσεις παρόμοιες με το εντρόπιο αλλά συνήθως πιο ήπιες.

Ποια είναι η θεραπεία του εκτροπίου?

Η θεραπεία του εκτροπίου είναι χειρουργική και εξαρτάται από το είδος και την αιτία του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται σύσφιξη του βλεφάρου στην εξωτερική του γωνία υπό τοπική αναισθησία. Σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις γίνεται πιο εκτεταμένο χειρουργείο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κρημνό ή μόσχευμα δέρματος καθώς και αφαίρεση ουλώδους ιστού.

Πριν το χειρουργείο

Ο ιατρός θα λάβει πλήρες ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που παίρνει ο ασθενής, πιθανών αλλεργιών και προηγούμενες επεμβάσεις. Στην περίπτωση που ο ασθενής παίρνει αντιπηκτικά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αυτά θα πρέπει ιδανικά να διακοπούν 10 με 14 μέρες πριν το χειρουργείο καθώς αυξάνουν σημαντικά τη πιθανότητα διεγχειρητικής αιμορραγίας. Αν δεν είναι ασφαλής η παύση των φαρμάκων αυτών, τότε το χειρουργείο πραγματοποιείται κανονικά.

Μετεγχειρητική φροντίδα

Ο ασθενής συνήθως φορά έναν επίδεσμο στο μάτι για μία ημέρα έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάρρωση. Κρύα επιθέματα για την πρώτη ημέρα μετά την αφαίρεση του επιδέσμου συνιστώνται για να μειωθεί το μετεγχειρητικό οίδημα. Χορηγούνται αντιβιοτικές σταγόνες στο μάτι και αλοιφή στην τομή για δύο εβδομάδες.

 

Θα χρειαστεί αφαίρεση ραμμάτων και πότε?

Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται είναι απορροφήσιμα και δεν χρειάζεται αφαίρεσή τους. 

Εκτρόπιο
Αμφοτερόπλευρο εκτρόπιο κάτω βλεφάρων. Παρατηρείται τροπή των κάτω βλεφάρων προς τα έξω προκαλώντας έκθεση της οφθαλμικής επιφάνειας και ερεθισμό της.