Τα βλέφαρα είναι πολύ σημαντικές δομές για την υγεία των ματιών μας. Το φάσμα παθήσεων των βλεφάρων είναι μεγάλο αλλά πιο συχνά αφορά όγκους, διαταραχές θέσης τους καθώς και βλεφαρόσπασμο.