Η δερμοειδής κύστη είναι ένας καλοήθης συγγενής όγκος που περιέχει ιστούς που σχετίζονται με το δέρμα.

Μπορεί να εμφανιστεί στον κόγχο αλλά και οπουδήποτε αλλού στο σώμα. Μεγαλώνει σε μέγεθος σταδιακά και αποτελεί ένα από τους συχνότερους όγκους κόγχου στα παιδιά. Πιο συχνά εντοπίζεται κοντά στην έξω πλευρά του φρυδιού. Δεν επηρεάζει την όραση όμως πέραν του αισθητικού προβλήματος που προκαλεί, υπάρχει ο κίνδυνος ρήξης λόγω τραύματος που μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή γύρω και πίσω από το μάτι. Συνίσταται η χειρουργική της αφαίρεση.