Ο όρος ανοφθαλμικός κόγχος αναφέρεται στην απουσία του οφθαλμού είτε σε συγγενείς καταστάσεις είτε συνηθέστερα μετά την χειρουργική αφαίρεση του οφθαλμού.

Ο ανοφθαλμικός κόγχος συνοδεύεται από αλλαγές στην ανατομία και εμφάνιση του κόγχου που συνδέονται άμεσα με την απώλεια όγκου εντός της οστέϊνης κογχικής κοιλότητος. Σε ασθενείς που ο οφθαλμός έχει αφαιρεθεί χειρουργικά και έχει αντικατασταθεί από εμφύτευμα, οι αλλαγές αυτές εμφανίζονται χρόνια μετά την επέμβαση. Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για  το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα είναι η αρχική επέμβαση και το είδος του εμφυτεύματος που θα χρησιμοποιηθεί. Όσο καλύτερη η τεχνική και όσο σωστότερο το μέγεθος και το είδος του εμφυτεύματος, τόσο λιγότερες οι πιθανότητες να χρειαστούν περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις.

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τον Ανοφθαλμικό Κόγχο

Ποιες αλλαγές εμφανίζει ο ανοφθαλμικός κόγχος?

Οι αλλαγές δεν εμφανίζονται μεμονωμένα αλλά συνήθως σε συνδυασμό:

    1. Το μάτι εμφανίζεται ‘βυθισμένο’ μέσα στον κόγχο (ενόφθαλμος)
    2. Πτώση άνω βλεφάρου
    3. Χαλαρότητα κάτω βλεφάρου
    4. Απώλεια όγκου που οδηγεί σε βαθιά αύλακα μεταξύ φρυδιού και άνω βλεφάρου
    5. Αστάθεια της οφθαλμικής πρόθεσης λόγω συρρίκνωσης των ιστών σε συνδυασμό με απώλεια σταθερότητας του κάτω βλεφάρου που δε μπορεί να υποστηρίξει την πρόθεση

Πώς διορθώνονται οι αλλαγές?

Οι αλλαγές που είναι συνέπεια του ανοφθαλμικού κόγχου διορθώνονται κατά κανόνα χειρουργικά.

Ένα μικρό έλλειμμα όγκου μπορεί να διορθωθεί αρχικά με αντικατάσταση του προσθετικού ματιού με ένα μεγαλύτερο με τη βοήθεια του ειδικού προσθετολόγου. 

Ένα μεγαλύτερο έλλειμμα όγκου χρήζει αρχικά αντικατάσταση του εμφυτεύματος με ένα μεγαλύτερο και τοποθέτηση του στη σωστή θέση μέσα στην οστέϊνη κογχική κοιλότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις θέση έχει και η αξονική τομογραφία για προεγχειρητική απεικόνιση του εμφυτεύματος που θα αντικατασταθεί. Τα πιθανά εμφυτεύματα που θα αντικαταστήσουν το χαμένο όγκο είναι συνήθως είτε ακρυλική σφαίρα είτε μόσχευμα δερματικού λίπους. Μόλις ο όγκος αποκατασταθεί, γίνονται δευτερογενώς διορθωτικές επεμβάσεις στα βλέφαρα για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η λειτουργικότητα αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα.