Ο κόγχος είναι η οστέϊνη κοιλότητα που περικλείει το μάτι, τους μύες που το κινούν, το λίπος που το περιβάλλει καθώς και συνδετικούς ιστούς, αδένες, αγγεία και νεύρα απαραίτητα για την λειτουργία του ματιού. Η πιο συχνή πάθηση του κόγχου είναι η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια. Σπανιότερα εμφανίζονται όγκοι καλοήθεις, ή κακοήθεις και διάφορες φλεγμονώδεις παθήσεις που μπορεί να αποτελούν μέρος μιας συστηματικής νόσου με πρωτοπαθή εμφάνιση στον κόγχο.