Το υαλοειδές σώμα καταλαμβάνει την εσωτερική κοιλότητα του οφθαλμού ανάμεσα στο φακό και τον αμφιβληστροειδή και έχει υφή ζελέ. Με την ηλικία παρουσιάζει δομικές αλλαγές και γίνεται πιο υδαρές με αποτέλεσμα να ξεκολλά σταδιακά από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

Αυτή η διαδικασία διαρκεί μήνες ή και χρόνια και μπορεί να δώσει συμπτώματα φωταψιών ή κινούμενων μαύρων κηλίδων σαν ‘μυγάκια’ (μυιοψίες). Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν οδηγεί σε προβλήματα, κάποιες φορές όμως το υαλοειδές ασκεί έλξη σε συγκεκριμένα σημεία του αμφιβληστροειδή προκαλώντας ρωγμές οι οποίες αν δεν διαγνωσθούν και αντιμετωπισθούν έγκαιρα με laser, μπορεί να οδηγήσουν σε αποκόλληση τμήματος ή και ολόκληρου του αμφιβληστροειδή.

Η απλή αποκόλληση υαλοειδούς δεν χρειάζεται θεραπεία αλλά απλή παρακολούθηση. Συστήνεται στον ασθενή άμεση επανεξέταση σε περίπτωση εμφάνισης νέων συμπτωμάτων.