Η ωχρά κηλίδα αποτελεί το κέντρο του αμφιβληστροειδή χιτώνα και είναι υπεύθυνη για την ευκρινή όραση. 

Η επιωχρική μεμβράνη είναι μία πολύ λεπτή μεμβράνη που σχηματίζεται επάνω στην ωχρά κηλίδα του αμφιβληστροειδούς και εμφανίζεται περίπου στο 7% του πληθυσμού. 

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με την Επιωχρική Μεμβράνη

Πώς προκαλείται η επιωχρική μεμβράνη?

Η δημιουργία της σχετίζεται με προηγηθείσα ρωγμή ή/και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, με  την αποκόλληση του υαλοειδούς, με ενδοϋαλοειδικές αιμορραγίες ή φλεγμονές. Σε αρκετές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει εμφανής αιτία ονομάζεται ιδιοπαθής.

Τι συμπτώματα προκαλεί η επιωχρική μεμβράνη?

Η επιωχρική μεμβράνη προκαλεί τις μεταμορφοψίες, δηλαδή χαρακτηριστικές παραμορφώσεις γραμμών που από ευθείες εμφανίζονται κυματιστές ή τεθλασμένες. Καθώς η παραμόρφωση αφορά την ωχρά κηλίδα, η όραση επηρεάζεται σημαντικά και ιδίως στο διάβασμα.

Πώς αντιμετωπίζεται η επιωχρική μεμβράνη?

Η αφαίρεσή της γίνεται μόνο χειρουργικά και συστήνεται όταν η όραση χειροτερεύει σημαντικά σε σημείο που επηρεάζει τη ποιότητα ζωής του ασθενούς.  Η επέμβαση λέγεται υαλοειδεκτομή που γίνεται υπό τοπική ή ολική αναισθησία και περιλαμβάνει την αφαίρεση του ζελέ του ματιού και στη συνέχεια αφαίρεση της μεμβράνης από τον αμφιβληστροειδή. Το ζελέ που αφαιρέθηκε αντικαθίσταται από ειδικό αέριο που απορροφάται από μόνο του σε μερικές εβδομάδες.